facebook przypinki.pl
przypinka przypinki przypinka przypinki
Twój koszyk jest pusty

lub np. wz1234

Regulamin Witryny www.Przypinki.pl

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Witryny działającej pod adresem: www.Przypinki.pl, zwanej w dalszej części regulaminu Witryną
 2. Aktualny regulamin udostępniany jest pod linkiem www.Przypinki.pl/regulamin.html
 3. Administratorem i właścicielem Witryny jest:
  Agencja Reklamowa SPOKO - Cezary Bera
  ul. Migdałowa 12
  61-612 Poznań
  NIP: 777-130-43-80
  REGON: 631193861
  konto: Inteligo PKO BP S.A. 50 1020 5558 1111 1167 4230 0062
 4. Witryna umożliwia składanie zamówień w dowolny dzień o dowolnej porze oraz kontakt mailowy na adres kontakt@przypinki.pl.
 5. Ponadto możliwy jest kontakt telefoniczny z obsługą Witryny w dni powszednie w godzinach 8-16 pod numerami telefonu 61 825 95 80 oraz 601 757 156.
 6. Zamówienia mogą samodzielnie składać wyłącznie osoby, które ukończyły 13 rok życia.

Sposoby zamawiania

 1. Nasze wyroby można zamawiać na 3 sposoby:
  • koszyk internetowy
  • nowe wzory na zamówienie
  • wyroby z własnym wzorem
  Szczegółowe instrukcje na temat sposobów zamawiania są publikowane w przystępnej formie na stronie www.Przypinki.pl pod zakładką Jak Zamawiać.
 2. Termin realizacji zamówienia zależy od liczby i rodzaju zamawianych wyrobów, a także od bieżącego obciążenia innymi zamówieniami.
 3. Typowe terminy realizacji są określone w zakładkach Cenniki.
 4. Nietypowe zamówienia wymagają dodatkowych uzgodnień z obsługą Witryny. Zalecamy składanie zapytań mailem, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z obsługą Witryny.

Płatność i wysyłka

 1. Witryna oferuje następujące sposoby płatności:
  • przekaz lub przelew na nasz rachunek bankowy
  • płatność elektroniczna lub za pomocą karty płatniczej - poprzez PRZELEWY24
  • płatność za pobraniem pocztowym lub kurierskim - maks. do kwoty 500,00 zł
  • gotówka
 2. Witryna oferuje następujące sposoby wysyłki:
  • przesyłka kurierska
  • przesyłka pocztowa
  • odbiór własny w siedzibie Agencji Reklamowej SPOKO
  Szczegółowe instrukcje na temat sposobów płatności i wysyłki są publikowane w przystępnej formie na stronie www.Przypinki.pl pod zakładką Płatność i Wysyłka.

Cenniki

 1. Ceny naszych wyrobów są publikowane na stronie www.Przypinki.pl w zakładkach Cenniki.
 2. Ceny są podane w wartościach netto oraz brutto.
 3. Ceny jednostkowe poszczególnych wyrobów uzależnione są od zamawianego rodzaju wyrobów, liczby jednakowych wyrobów (nakładu) oraz ewentualnych dodatkowych wykończeń.
 4. Zamawiający ma prawo do nabycia wyrobu według cen obowiązujących w momencie składania zamówienia.

Reklamacja

 1. Zamawiający może składać reklamację dotyczącą wyrobu.
 2. Reklamację można składać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Agencji Reklamowej SPOKO. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Zamawiającego
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Zamawiającego
  • dowód zakupu wyrobu
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
 3. Reklamacja nie zostanie uznana jeśli wskazane przez Zamawiającego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Zamówienia, którego reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Agencję Reklamową SPOKO poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 6. Reklamacji nie podlegają:
  • uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w wyrobie
  • uszkodzenia lub odbarwienia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji wyrobu
  • uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się wyrobu
  • uszkodzenie wynikłe z powodu używania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:
  Agencja Reklamowa SPOKO
  ul. Migdałowa 12
  61-612 Poznań
  Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
 4. Witryna Przypinki.pl nie prowadzi sprzedaży gotowych towarów. Wszystkie wyroby oferowane przez Witrynę są wykonane dla konkretnego Nabywcy, zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem.

Przerwa techniczna

 1. Agencja Reklamowa SPOKO nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Witryny spowodowany czynnikami niezależnymi od Witryny oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

Postanowienia końcowe

 1. Witryna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Zamawiających o zmianie przez opublikowanie ich na stronie www.Przypinki.pl w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 2. Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Agencji Reklamowej SPOKO.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Ostatnio dodane

Bal Ósmoklasistów Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony zabawa impreza taniec Szkoła Podstawowa nr 14 Lubin 50 lat OSP w Bukownicy Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony jubileusz Bukownica Ochotnicza Straż Pożarna 1969-2019 Wehikuł Czasu Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony klepsydra czas lata 70 lata 80 lata 90 Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy Oleśnica 65 lat koła PZW nr 132 Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony PZW jubileusz ryby wędkarze wędkarstwo Polski Związek Wędkarstwa Tarnowo Podgórne Szkoła Podstawowa 369 im. Dobrowolskiego w Warszawie Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony koniec klasy zakończenie roku szkolnego koniec szkoły koniec roku szkolnego Koniec 7 klasy w 8 same asy Koniec 7 klasy w 8 same asy Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony zakończenie roku szkolnego koniec szkoły koniec roku szkolnego IV Błoński Festiwal Poloneza i Innych Tańców Narodowych Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony taniec polonez folklor Polska Błonie 2019 IV Błoński Festiwal Poloneza i Innych Tańców Narodowych Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony taniec polonez folklor Polska Błonie 2019 Wzorowy uczeń Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony książka odznaka Absolwent 2019 Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 w Zielonej Górze Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej Troll Tattoo Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Bielsko Biała V Prudnicki Marsz dla Życia i Rodziny Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Prudnik KT Morski Niedźwiedź Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony KT Morski Niedźwiedź& PTTK Gdynia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie Lublin Przedszkole nr 395 w Warszawie Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony ukończenia przedszkola miś misiu niedźwiadek niedźwiedź sowa Podziękowanie Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony dla rodziców Przedszkole nr 395 w Warszawie Bal Gimnazjalny 2019 Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Poland 2019 Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Buszujący Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Urbex Team Sołectwo Szreniawa Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony otwarcie placu zabaw plac zabaw Dzielny Strażak Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkowie OSP Wojków strażak przedszkole przedszkolaki Dzień Dziecka Koło Gospodyń Wiejskich w Lutomiu Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony SP 2 w Grodzisku Wielkopolskim Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim Święto Ryby i Wody w Tarnowie Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony 15 czerwca 2019 r. VI Rajd Rowerowy VI Bieg Krajoznawczy VI Zawody Wędkarskie Gmina Szydłowo Święto Ryby i Wody w Tarnowie Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony 15 czerwca 2019 r. VI Rajd Rowerowy VI Bieg Krajoznawczy VI Zawody Wędkarskie Gmina Szydłowo Bal Gimnazjalny 2019 Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Maz. zabawa impreza taniec Laboratorium Marzeń Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony fundacja zwróceni w stronę chmur Spotkanie klasowe Przypinki Producent Przypinka Plakietki Badge Buttony Badziki Znaczki na agrafce Butony SPOTKANIE KLASOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. J. SŁOWACKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Czechowice-Dziedzice zjazd absolwentów 30 lat minęło